+45 9678 0056


Overvåget samvær

EKKOfonden tilbyder forskellige former for overvåget samvær mellem forælder og barn med en professionel børnekyndig til stede. Overvåget samvær fastsættes i situationer, hvor Børn- og ungeudvalget eller Statsforvaltningen vurderer, at der ikke er andre muligheder for samvær mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos.

Der kan være mange forskellige grunde til, at Børn- og ungeudvalget eller Statsforvaltningen bestemmer, at en forælder har overvåget samvær med sit barn. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor kontakten mellem forælder og barn har været afbrudt i lang tid, eller hvor forælderen og barnet endnu ikke kender hinanden. Overvåget samvær kan også sættes i værk, hvis forældrene har mange konflikter og svært ved at samarbejde om barnet eller i situationer, hvor der er mistanke om vold eller misbrugsproblemer.

Overvåget samvær kan have forskellige formål, og derfor er der flere former for overvåget samvær:

I hver enkelt situation vurderes det, hvordan det overvågede samvær skal foregå, og hvilke konkrete forhold der ligger til grund for vurderingen.

EKKOfamilie

Overvåget samvær

EKKOfonden tilbyder forskellige former for overvåget samvær mellem forælder og barn med en professionel børnekyndig til stede. Overvåget samvær fastsættes i situationer, hvor Børn- og ungeudvalget eller Statsforvaltningen vurderer, at der ikke er andre muligheder for samvær mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos.

Der kan være mange forskellige grunde til, at Børn- og ungeudvalget eller Statsforvaltningen bestemmer, at en forælder har overvåget samvær med sit barn. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor kontakten mellem forælder og barn har været afbrudt i lang tid, eller hvor forælderen og barnet endnu ikke kender hinanden. Overvåget samvær kan også sættes i værk, hvis forældrene har mange konflikter og svært ved at samarbejde om barnet eller i situationer, hvor der er mistanke om vold eller misbrugsproblemer.

Overvåget samvær kan have forskellige formål, og derfor er der flere former for overvåget samvær:

  • Beskyttet samvær
  • Observeret samvær
  • Støttet samvær
  • Overværet samvær

I hver enkelt situation vurderes det, hvordan det overvågede samvær skal foregå, og hvilke konkrete forhold der ligger til grund for vurderingen.

Helle Drue Laursen

KONTAKT

Helle Drue Laursen, afdelingsleder i EKKOfamilie

41 77 66 82
hdl@ekkofonden.dk


EKKOfonden, EKKOfamilie, børn, unge, familie, overvåget samvær