+45 9678 0056


Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afdække forældrenes muligheder for at tage vare på barnet. I EKKOfonden gennemføres forældrekompetenceundersøgelser ved brug af flere metoder, herunder samtale med forældre, samtale med barnet, observationer af samspillet mellem forældre og barn samt evt. relevante psykologiske tests.

Undersøgelsen skal være målrettet i forhold til behovet i den konkrete sag, og der skal være særligt fokus på det konkrete barn, som sagen omhandler. Undersøgelsen kan omfatte konkrete tests, kliniske samtaler og observationer af familien, der kan belyse følgende forhold:

Efter anbefalinger fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold foreteages forældrekompetenceundersøgelser i regi af  EKKOfonden altid af en autoriseret psykolog og en socialrådgiver med erfaringer fra det specialiserede børne- og ungeområde.

Forældrekompetenceundersøgelse EKKOfamilie

Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afdække forældrenes muligheder for at tage vare på barnet. I EKKOfonden gennemføres forældrekompetenceundersøgelser ved brug af flere metoder, herunder samtale med forældre, samtale med barnet, observationer af samspillet mellem forældre og barn samt evt. relevante psykologiske tests.

Undersøgelsen skal være målrettet i forhold til behovet i den konkrete sag, og der skal være særligt fokus på det konkrete barn, som sagen omhandler. Undersøgelsen kan omfatte konkrete tests, kliniske samtaler og observationer af familien, der kan belyse følgende forhold:

  • Forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion
  • Forklare mulige årsager til afvigende eller problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale
  • Identificere psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov
  • Beskrive barnets funktionsniveau, udviklings- og andre behov
  • Beskrive tilknytningen mellem barn og forældre
  • Give en samlet vurdering af barnets behov og forældrenes muligheder for at imødekomme disse

Efter anbefalinger fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold foreteages forældrekompetenceundersøgelser i regi af  EKKOfonden altid af en autoriseret psykolog og en socialrådgiver med erfaringer fra det specialiserede børne- og ungeområde.

Helle Drue Laursen

KONTAKT

Helle Drue Laursen, afdelingsleder i EKKOfamilie

41 77 66 82
hdl@ekkofonden.dk


EKKOfonden, EKKOfamilie, børn, unge, familie, overvåget samvær
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”