+45 9678 0056


Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser afdækker forældrenes muligheder for at tage vare på barnet. Vi igangsætter de opgaver, vi påtager os indenfor 24 timer uanset hvor i Danmark opgaven skal løses. Undersøgelsen målrettes behovet i den konkrete sag.

Som sagsbehandler har du: Ingen ventetid – døgnåbent – 24/7 – direkte adgang til fageksperter.

Undersøgelsen kan omfatte konkrete tests, kliniske samtaler og observationer af familien, der kan belyse:

Efter anbefalinger fra Børne- og Socialministeriet foretages forældrekompetenceundersøgelser i regi af EKKOfonden altid af en autoriseret psykolog og en socialrådgiver med erfaringer fra det specialiserede børne- og ungeområde.

Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser afdækker forældrenes muligheder for at tage vare på barnet. Vi igangsætter de opgaver, vi påtager os indenfor 24 timer uanset hvor i Danmark opgaven skal løses. Undersøgelsen målrettes behovet i den konkrete sag.

Som sagsbehandler har du: Ingen ventetid – døgnåbent – 24/7 – direkte adgang til fageksperter.

Undersøgelsen kan omfatte konkrete tests, kliniske samtaler og observationer af familien, der kan belyse:

  • Forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion
  • Forklare mulige årsager til afvigende eller problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale
  • Identificere psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov
  • Beskrive barnets funktions- og udviklingsniveau samt andre behov
  • Beskrive tilknytningen mellem barn og forældre
  • Give en samlet vurdering af barnets behov og forældrenes muligheder for at imødekomme barnets behov

Efter anbefalinger fra Børne- og Socialministeriet foretages forældrekompetenceundersøgelser i regi af EKKOfonden altid af en autoriseret psykolog og en socialrådgiver med erfaringer fra det specialiserede børne- og ungeområde.


Helle Drue Laursen

KONTAKT

Helle Drue Laursen
afdelingsleder i EKKOfamilie

41 77 66 82
hdl@ekkofonden.dk
familie@ekkofonden.dk

Skal vi kontakte dig?

Hvornår passer det dig at vi ringer?

Er der noget vi skal vide på forhånd?

Jeg er ikke en robot?


EKKOfonden, EKKOfamilie, børn, unge, familie, overvåget samvær
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”