+45 9678 0056


Fast kontaktperson

Et tilbud om en fast kontaktperson er en tidlig og forebyggende indsats til børn og unge, som af én eller anden grund udviser bekymrende adfærd og udvikling. Tilbuddet gives, hvor det skønnes, at barnet eller den unge kan profitere af en fast voksenkontakt, som familien ikke anses at kunne opfylde. Ordningen kan reelt være et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Formålet er at give den nødvendige støtte og de nødvendige redskaber til at komme i trivsel.

En faglig kompetent kontaktperson kan varetage de elementære og grundlæggende principper indenfor de problemstillinger sårbare unge står i. Dette på en professionel måde, således at den unge bliver mødt, hvor denne er, og støttet på den enkeltes niveau.

Der tages udgangspunkt i den unges egne ressourcer, som vil danne udgangspunkt for den individuelle støtte. Kontaktpersonen tilknyttes så tidligt som muligt, og indtil den unge har opnået en social integration, og selv kan mestre sin livssituation.

EKKOfamilie

Fast kontaktperson

Et tilbud om en fast kontaktperson er en tidlig og forebyggende indsats til børn og unge, som af én eller anden grund udviser bekymrende adfærd og udvikling. Tilbuddet gives, hvor det skønnes, at barnet eller den unge kan profitere af en fast voksenkontakt, som familien ikke anses at kunne opfylde. Ordningen kan reelt være et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Formålet er at give den nødvendige støtte og de nødvendige redskaber til at komme i trivsel.

En faglig kompetent kontaktperson kan varetage de elementære og grundlæggende principper indenfor de problemstillinger sårbare unge står i. Dette på en professionel måde, således at den unge bliver mødt, hvor denne er, og støttet på den enkeltes niveau.

Der tages udgangspunkt i den unges egne ressourcer, som vil danne udgangspunkt for den individuelle støtte. Kontaktpersonen tilknyttes så tidligt som muligt, og indtil den unge har opnået en social integration, og selv kan mestre sin livssituation.

Helle Drue Laursen

KONTAKT

Helle Drue Laursen, afdelingsleder i EKKOfamilie

41 77 66 82
hdl@ekkofonden.dk


EKKOfonden, EKKOfamilie, børn, unge, familie, overvåget samvær
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”