+45 9678 0056


Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglige undersøgelser kan foretages, hvis kommunen antager, at et barn har behov for særlig støtte, eksempelvis på baggrund af henvendelse fra familien, barnet selv eller via underretninger fra daginstitutionen, sundhedsplejen, skolen, politi eller fra privatpersoner.

Undersøgelsen skal omfatte barnets eller den unges:

Som led i en børnefaglig undersøgelse skal forældrene vurderes, herunder deres kompetencer i forhold til barnets grundlæggende behov for omsorg, sikkerhed, følelsesmæssig varme, stimulering, grænsesætning og stabilitet.

Den børnefaglige undersøgelse skal altid gennemføres så skånsomt som muligt, og den må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Det betyder bl.a., at kommunen skal sørge for, at forældrene og barnet eller den unge er informeret om undersøgelsens formål, indhold og forløb.

Børnefaglige undersøgelser foretages af en socialrådgiver.

EKKOfamilie

Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglige undersøgelser kan foretages, hvis kommunen antager, at et barn har behov for særlig støtte, eksempelvis på baggrund af henvendelse fra familien, barnet selv eller via underretninger fra daginstitutionen, sundhedsplejen, skolen, politi eller fra privatpersoner.

Undersøgelsen skal omfatte barnets eller den unges:

  • udvikling og adfærd
  • familieforhold
  • skoleforhold
  • sundhedsforhold
  • fritidsforhold og venskaber
  • andre relevante forhold.

Som led i en børnefaglig undersøgelse skal forældrene vurderes, herunder deres kompetencer i forhold til barnets grundlæggende behov for omsorg, sikkerhed, følelsesmæssig varme, stimulering, grænsesætning og stabilitet.

Den børnefaglige undersøgelse skal altid gennemføres så skånsomt som muligt, og den må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Det betyder bl.a., at kommunen skal sørge for, at forældrene og barnet eller den unge er informeret om undersøgelsens formål, indhold og forløb.

Børnefaglige undersøgelser foretages af en socialrådgiver.

Helle Drue Laursen

KONTAKT

Helle Drue Laursen, afdelingsleder i EKKOfamilie

41 77 66 82
hdl@ekkofonden.dk