+45 9678 0056


Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglige undersøgelser kan foretages, hvis et barn har behov for særlig støtte – eksempelvis på baggrund af henvendelse fra familie, barnet selv eller via underretninger fra daginstitutionen, sundhedsplejen, skolen, politi eller privatpersoner.

Undersøgelsen målrettes behovet i den konkrete sag. Som sagsbehandler har du: Ingen ventetid – døgnåbent – 24/7 – direkte adgang til fageksperter.

Vi igangsætter altid de opgaver, vi påtager os indenfor 24 timer uanset hvor i Danmark opgaven skal løses.

Undersøgelsen omfatter barnets eller den unges:

Den børnefaglige undersøgelse gennemføres altid så skånsomt som muligt, og den er ikke mere omfattende end formålet tilsiger. Det betyder bl.a., at forældrene og barnet eller den unge er informeret om undersøgelsens formål, indhold og forløb.

Børnefaglige undersøgelser foretages af en socialrådgiver.

Børnefaglig undersøgelse EKKofamilie

Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglige undersøgelser kan foretages, hvis et barn har behov for særlig støtte – eksempelvis på baggrund af henvendelse fra familie, barnet selv eller via underretninger fra daginstitutionen, sundhedsplejen, skolen, politi eller privatpersoner.

Undersøgelsen målrettes behovet i den konkrete sag. Som sagsbehandler har du: Ingen ventetid – døgnåbent – 24/7 – direkte adgang til fageksperter.

Vi igangsætter altid de opgaver, vi påtager os indenfor 24 timer uanset hvor i Danmark opgaven skal løses.

Undersøgelsen omfatter barnets eller den unges:

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritidsforhold og venskaber
  • Andre relevante forhold

Den børnefaglige undersøgelse gennemføres altid så skånsomt som muligt, og den er ikke mere omfattende end formålet tilsiger. Det betyder bl.a., at forældrene og barnet eller den unge er informeret om undersøgelsens formål, indhold og forløb.

Børnefaglige undersøgelser foretages af en socialrådgiver.


Helle Drue Laursen

KONTAKT

Helle Drue Laursen
afdelingsleder i EKKOfamilie

41 77 66 82
hdl@ekkofonden.dk
familie@ekkofonden.dk

Skal vi kontakte dig?

Hvornår passer det dig at vi ringer?

Er der noget vi skal vide på forhånd?

Jeg er ikke en robot?